Bokning Hong Kong

Resan bokar du hos Jennica Ericson på Adona:
Mail: jennica@adona.se
Telefon: 070-7500476
Adona, Dragsvägen 60, 439 94  Onsala

Som teknisk arrangör till resan står:
Escape Travel, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg
Telefon: 031 – 762 85 10

Escape Travel är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF) och har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.